صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 17:45 به مدت 15دقیقه

تهیه کننده و نویسنده: نسیم صباغان

مجری-بازیگران: مهبد قناعت پیشه ، محمدرضا قلمبر و لاله جلال آبادی

مرتبط با این