صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه از ساعت 19:15 به مدت 15دقیقه

تهیه کننده و نویسنده: نسیم السادات صباغان
بازیگران: مهبد قناعت پیشه و صاحبه عظیمی

فیلمبردار: حمید پوراسدی

مرتبط با این