صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

تهیه کننده: محسن جواهری
مجری: مهدی پر

فیلمبردار: حمید پوراسدی

مرتبط با این