صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 30 دقیقه

سعید یوسف نیا مدیر رادیو صبا و عوامل برنامه "نقل نقلستان" روز یکشنبه 21 مهر، میزبان استاد علی موسوی گرمارودی بودند و درباره نگارش یکی از کتاب های ایشان با نام "دگرخند" با او گفت وگو کردند.

📖 «دگرخند» (درآمدی کوتاه بر طنز و هزل و هجو در تاریخ تا معاصر) 📖

نگارنده در این کتاب پس از تعریف طنز، هزل و هجو به بازتاب آن در قرآن و روایات پرداخته و آنگاه ضمن بیان تعریفی از نقیضه نمونه آن را در شعر و نثر آورده است.

مرتبط با این