صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای جمعه از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

"مسابقه خوانندگی"

تهیه کننده: رضا عزتی
مجری: پیمان قریب پناه
داوران: مهرداد یکنا و وحید اختری

مرتبط با این