صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 06:30 به مدت 15 دقیقه

چه خبر

Bootstrap Image Preview

شوخی با اخبار روز
معرفی بخش‎های برنامه: 1. دیباچه: شناسایی و انتخاب خبر 2. به ما چه: بخش کارشناسی خبر بصورت طنز 3. دیوانچه: سرودن شعری درباره خبر انتخاب شده 4. یعنی چه: جمع بندی و چرایی انتخاب خبر

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 1172 / 0
  • تعداد نظرات: 1/ 0
  • پسندیده شده: 1
  • پسندیده نشده : 1